Šljaka
  • Šljaka

    Šljaka je online portal za zapošljavanje, najveća onlina baza poslova u Srbiji. Portal ima za cilj brzo i ...

    Šljaka je online portal za zapošljavanje, najveća onlina baza poslova u Srbiji. Portal ima za cilj brzo i jednostavno spajanje poslodavaca i agencija koje nude poslove s jedne, i ljudi koji traže posl ...

    Read more