Bolji posao

Bolji posao

Bolji .com – Portal za , kandidate, karijerno usmjerene pojedince, karijeru i kadrovanje. Svježa radna mjesta.

Pronađite ili ponudite posao, kreirajte biografiju ili pronađite pravog zaposlenika za otvoreno radno mjesto u vašem preduzeću.

Znamo da potraga za poslom nije jednostavna. Kako bismo vam olakšali stvari i povećali šanse da pronađete posao po svojoj mjeri pripremili smo niz usluga i servisa koji će vam pomoći u tome.

National Consultant (m/f)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Bosna i Hercegovina
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Child Protection Officer (m/f)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Bihać
Rok za prijavu: 29.11.2019.

Naučna oblast: Pedagogija

Poslodavac: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 30.11.2019.

Projektni istraživač (m/ž)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 30.11.2019.

Projektni istraživač (m/ž)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Banja Luka
Rok za prijavu: 30.11.2019.

Migrant Assistant (m/f)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Živinice
Rok za prijavu: 29.11.2019.

Voditelj/ica grupe proizvoda - informatička oprema (m/ž)

Poslodavac: eKupi.ba
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 03.12.2019.

Communication Officer (m/f)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 04.12.2019.

Koordinator (m/ž)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 24.11.2019.

Vanjski suradnik - Trener za rad sa parovima iz multirizičnih porodica (m/ž)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 20.11.2019.

Nastavnik/nastavnica engleskog jezika

Poslodavac: JU OŠ Porodice ef. Ramić, Semizovac
Mjesto rada: Semizovac
Rok za prijavu: 22.11.2019.

“Klinička biohemija I“ i “ “Kl inička biohemija II“

Poslodavac: Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 29.11.2019.

Project Expert (m/ž)

Poslodavac: Mreža za izgradnju mira
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 04.12.2019.

Nastavnik engleskog jezika

Poslodavac: JU OŠ Sveti Sava
Mjesto rada: Gacko
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Nastavnik razredne nastave

Poslodavac: JU OŠ Dositej Obradović
Mjesto rada: Prijedor
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Direktor

Poslodavac: JU OŠ Sveti Sava Rogatica
Mjesto rada: Rogatica
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Nastavnik hemije

Poslodavac: Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina
Mjesto rada: Bijeljina
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Nastavnik stručnih predmeta – poljoprivredna grupa

Poslodavac: Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina
Mjesto rada: Bijeljina
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Stručni saradnik-inspektor za strance

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Zenica
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Nastavnik likovne kulture

Poslodavac: Osnovna škola Jovan Dučić
Mjesto rada: Bijeljina
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Nastavnik razredne nastave

Poslodavac: Osnovna škola Jovan Dučić
Mjesto rada: Bijeljina
Rok za prijavu: 21.11.2019.

Viši stručni saradnik za prihvat i smještaj

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: I.Sarajevo
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Viši stručni saradnik - sigurnosni službenik

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Sarajevo
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Viši stručni saradnik - voditelj postupka

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Travnik
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Viši stručni saradnik - inspektor za strance

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Bihać
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Stručni savjetnik - inspektor za strance

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Travnik
Rok za prijavu: 22.11.2019.

Zamjenik direktora

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Mostar
Rok za prijavu: 04.12.2019.

Direktor (m/ž)

Poslodavac: Agencija za državnu službu BiH
Mjesto rada: Mostar
Rok za prijavu: 04.12.2019.

Pomoćnik sekretara za ekonomsko-finansijske poslove u Odjeljenju za ekonomskofinansijske poslove

Poslodavac: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Mjesto rada: Tuzla
Rok za prijavu: 29.11.2019.

Stručni savjetnik za mlade

Poslodavac: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Mjesto rada: Tuzla
Rok za prijavu: 28.11.2019.

Related posts