Search Results for 'vaspitac'

Medicinska sestra / Vaspitač – Novi Sad, PU Radosno Detinjstvo

Medicinska sestra / Vaspitač – Novi Sad, PU Radosno Detinjstvo

Vas Posao | 24/05/2015

Medicinska sestra / Vaspitač, na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Novi Sad, PU ”Radosno Detinjstvo”   USLOVI:  stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – medicinska sestra vaspitač, osposobljena za rad sa decom uzrasta od šest meseci do dve godine, sa decom uzrasta od dve do tri godine, lice koje ima srednje […]

Continue Reading

Vaspitač I (8 izvršilaca) – Novi Sad, PU Radosno Detinjstvo

Vaspitač I (8 izvršilaca) – Novi Sad, PU Radosno Detinjstvo

Vas Posao | 24/05/2015

Vaspitač I (8 izvršilaca), na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Novi Sad, PU ”Radosno Detinjstvo”   USLOVI:  odgovarajuće više odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske studije ) u trajanju od tri godine – vaspitač, ili na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Profesor; Saradnik kod VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

[Puno radno vreme] Profesor; Saradnik kod VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

Vas Posao | 21/05/2015

Mesto: KikindaOpis: Profesor; Saradnik Oglas važi od: 20.5.2015. VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI 23300 Kikinda, Svetosavska 57 tel. 0230/439-250 Profesor za oblast Metodika nastave – Metodika upoznavanja okoline USLOVI: doktor pedagoških – metodičkih nauka, bioloških nauka. Profesor za oblast Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova USLOVI: doktor metodike nastave matematike, doktor matematičkih […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUKARICA

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUKARICA

Vas Posao | 21/05/2015

Mesto: BeogradOpis: Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač Oglas važi od: 20.5.2015. PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUKARICA 11030 Beograd, Požeška 28 tel. 011/3058-717, 3552-770 Vaspitač na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja dužeg od 60 dana 5 izvršilaca USLOVI: odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „KOLIBRI“

[Puno radno vreme] Vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „KOLIBRI“

Vas Posao | 21/05/2015

Mesto: KovačicaOpis: Vaspitač Oglas važi od: 20.5.2015. PREDŠKOLSKA USTANOVA „KOLIBRI“ 26210 Kovačica, Janka Bulika bb Vaspitač na određeno vreme USLOVI: odgovarajuća stručna sprema, više obrazovanje u zvanju vaspitač, da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka […]

Continue Reading