Search Results for 'vaspitac'

[Puno radno vreme] Nastavnik; Saradnik kod VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA

[Puno radno vreme] Nastavnik; Saradnik kod VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: SuboticaOpis: Nastavnik; Saradnik Oglas važi od: 16.8.2017. VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA 24000 Subotica, Banijska 67 Nastavnik za izbor u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa iz polja medicinske nauke, oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Kliničke medicinske nauke (Radiologija sa laboratorijskom dijagnostikom) sa punim radnim vremenom podeljenim između zdravstvene […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač kod MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „Dr OBREN PEJIĆ“ – PIROT

[Puno radno vreme] Vaspitač kod MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „Dr OBREN PEJIĆ“ – PIROT

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: PirotOpis: Vaspitač Oglas važi od: 16.8.2017. MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „Dr OBREN PEJIĆ“ – PIROT 18300 Pirot, Nikole Pašića 173 Vaspitač USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje – da ispunjavaju uslove za nastavnika srednje škole i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra u grupi; Stručni saradnik psiholog; Stručni saradnik pedagog kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „11. APRIL“

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra u grupi; Stručni saradnik psiholog; Stručni saradnik pedagog kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „11. APRIL“

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: BeogradOpis: Vaspitač; Medicinska sestra u grupi; Stručni saradnik psiholog; Stručni saradnik pedagog Oglas važi od: 16.8.2017. PREDŠKOLSKA USTANOVA „11. APRIL“ 11070 Novi Beograd, Narodnih heroja 12a tel. 011/260-30-42 Vaspitač na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika preko 60 dana 5 izvršilaca USLOVI: akademske master studije (300 ESPB), osnovne akademske studije (240 ESPB), strukovne specijalističke […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Saradnik; Viši stručni saradnik; Pomoćni radnik u kuhinji; K kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „OLGA JOVIČIĆ RITA”

[Puno radno vreme] Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Saradnik; Viši stručni saradnik; Pomoćni radnik u kuhinji; K kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „OLGA JOVIČIĆ RITA”

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: KraljevoOpis: Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Saradnik; Viši stručni saradnik; Pomoćni radnik u kuhinji; Kuvar; Domar – moler Oglas važi od: 16.8.2017. PREDŠKOLSKA USTANOVA „OLGA JOVIČIĆ RITA” Kraljevo, Karađorđeva 11 1. Vaspitač USLOVI: u pogledu stručne spreme uslovi su određeni shodno članu 9 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Predškolskoj ustanovi […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“

[Puno radno vreme] Vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: OsečinaOpis: Vaspitač Oglas važi od: 16.8.2017. PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“ 14253 Osečina, Hajduk Veljkova 6 tel. 014/451-284 Vaspitač u pripremnom predškolskom programu sa 75% radnog vremena, na određeno vreme, a najduže do 31.08.2018. godine 9 izvršilaca Vaspitač u pripremnom predškolskom programu sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač kod  PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“

[Puno radno vreme] Vaspitač kod PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“

Vas Posao | 17/08/2017

Mesto: InđijaOpis: Vaspitač Oglas važi od: 16.8.2017. PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ 22320 Inđija, Dušana Jerkovića 17a tel. 022/560-614 Vaspitač za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana 4 izvršioca USLOVI: više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne […]

Continue Reading

[Puno radno vreme] Vaspitač kod DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

[Puno radno vreme] Vaspitač kod DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

Vas Posao | 16/08/2017

Mesto: ZaječarOpis: Vaspitač Oglas važi od: 16.8.2017. DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU 19000 Zaječar, Skopljanska bb tel. 019/430-915 Vaspitač USLOVI: Kandidat treba da ima: studije drugog stepena i stečen odgovarajući naziv – master vaspitač, sa kojim može da izvodi vaspitni rad u domu učenika srednjih škola; studije drugog stepena i stečen odgovarajući stručni naziv, […]

Continue Reading