Automehaničar – AUTOKOMERC D.O.O. – Posao Beograd

Vas Posao | 09/10/2018  Autokomerc doo je najstarija doma ć a privatna kompanija u oblasti automobilske industrije , osnovana 1992. godine . Tokom 25 godina uspe š nog poslovanja , na š a kompanija se bavi prodajom i servisiranjem novih i kori šć enih motornih vozila , konstantno usavr š avaju ć i i š ire ć i svoj opseg ponude u usluga . Primena evropskih standard u poslovanju ,

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu Klik do PoslaKategorije: Klik do Posla, POSAO SRBIJA, SVI POSLOVI