RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA – FORMA IDEALE DOO – Posao Kragujevac

Vas Posao | 10/06/2018Opis posla: Organizovanje, sprovođenje preventivnih mera i stalnih dežurstava u službi Staranje o obavljanju preventivnih poslova u oblasti zaštite od požara u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara Utvrđivanje načina za osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara Donošenje Planova evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara Praćenje stanja zaštite od požara u cilju bolje organizacije

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu Klik do PoslaKategorije: Klik do Posla, POSAO SRBIJA, SVI POSLOVI